Δείτε το video από την παρουσίαση του βιβλίου “Εκεί που πετάξαν τα πουλιά”, στο “Public” Συντάγματος στις 30 Οκτωβρίου 2015.