Δείτε το video για το βιβλίο «Εκεί που πετάξαν τα πουλιά»